Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán
Loại Thời gian
Xử lý
Phí Tối thiểu Tối đa
Chuyển khoản ngân hàng
Chuyển khoản ngân hàng Ngay lập tức Không thu phí** 100.000 100.000.000
Dịch vụ Ngân hàng Điện tử
Dịch vụ Ngân hàng Điện tử Ngay lập tức Không thu phí** 100.000 100.000.000
Ví điện tử Ngay lập tức Không thu phí** 100.000 5.000.000
Qr Pay
Mã QR Ngay lập tức Không thu phí** 100.000 100.000.000
Thẻ Cào
Thẻ Cào Ngay lập tức Không thu phí** 10.000 1.000.000
Tiền điện tử Ngay lập tức Không thu phí** 550.000 120.000.000
Mã QR Ngay lập tức Không thu phí** 50.000 20.000.000
Mã QR Ngay lập tức Không thu phí** 50.000 5.000.000
Một số phương thức thanh toán chỉ hỗ trợ giới hạn loại tiền tệ. Vì vậy danh sách phương thức thanh toán cung cấp tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản SBOBET của bạn.
Cần trợ giúp? Liên hệ chúng tôi
Bản quyền SBOBET.com. Quyền sở hữu đã được bảo hộ.